Nowości wydawnicze

Opublikowano: 29 października 2012 r.
29 października 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

 

Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. rocznica „Familiaris consortio”

Książka, pod red. ks. dr. Zdzisława Struzika, jest owocem konferencji, którą Instytut Papieża Jana Pawła II wraz z Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW zorganizował w listopadzie 2011 roku. Poruszono w niej tematy związane z funkcjonowaniem rodziny w świecie współczesnym w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio, która została ogłoszona 22 listopada 1981 roku. Opracowanie to koncentruje się wokół sytuacji polskiej rodziny. Jej nieprzeceniona rola jako podstawy społeczeństwa, wypełniania misji nie tylko w życiu społecznym, ale także w Kościele, skłoniła wielu specjalistów do podjęcia głębszej refleksji naukowej nad tym zagadnieniem.

W książce znajdziemy zatem analizy socjologiczne – dotyczące np. zjawiska sieroctwa społecznego, eklezjologiczne – pochylające się nad nową ewangelizacją, pastoralne – omawiające temat duszpasterstwa rodzin, w tym także małżeństw niesakramentalnych. Jednak nie tylko najnowsze czasy była kontekstem dla rozważań. Autorzy sięgnęli również do biblijnej wizji rodziny, wskazywali na myśli z omawianej encykliki, które nadal są aktualne i mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów rodziny na początku XXI wieku.

Otrzymujemy publikację, która w sposób wieloaspektowy ukazuje rolę rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym oraz aktualność, mimo upływu 30 lat, nauczania Jana Pawła II zawartego w tym niezwykle ważnym dla Kościoła i świata dokumencie, jakim jest Familiaris consortio.

okładka familiaris