Rodzina „Solą Ziemi”

Opublikowano: 14 listopada 2012 r.
14 listopada 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

W poniedziałek 12 listopada na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach odbyła się druga część sympozjum naukowego pt. Rodzina „Solą Ziemi”. Jego współorganizatorem był Instytut Papieża Jana Pawła II.

Sympozjum prowadził Dziekan WSR ks. dr hab. Mieczysław Ozorowski, który wygłosił pierwszy wykład pt. „Rodzina, wiara a sens życia”. W zakończeniu swego wystąpienia przywołał słowa Benedykta XVI wypowiedziane przezeń podczas VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie w czerwcu 2012 r. Papież powiedział wówczas, iż widzi pewne podobieństwo między chrześcijańską wizją raju a pełnym ciepła domem rodzinnym.

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy zajmujący się problematyką małżeństwa i rodziny. Wśród nich znaleźli się pracownicy WSR: ks. bp dr Stanisław Stefanek, ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, ks. dr hab. Adam Skreczko, dr Andrzej Mazan, ks. dr hab. Stanisław Biały oraz przedstawiciele innych ośrodków naukowych: ks. dr Mirosław Brzeziński (KUL), dr Monika Adamczyk (KUL) i ks. dr Wojciech Turowski (WSD Łomża).

Uczestnik sympozjum mógł między innymi poznać wskazania Benedykta XVI i Jana Pawła II dla rodzin w zakresie przekazu wiary, zagadnienia dotyczące katechezy dorosłych – będącą formą ewangelizacji rodziny, rolę posłuszeństwa w procesie wychowania oraz rolę rodziny w tworzeniu zasobów kapitału społecznego.

Ciekawego zestawienia dokonała w swym wykładzie zatytułowanym: „Kształtowanie osobowości w rodzinie” dr hab. Maria Ryś (WFCh UKSW). Porównała ona zdrowe środowisko rodzinne do kokonu motyla, dzięki któremu dziecko może wyrosnąć na dojrzałą, piękną duchowo istotę.

mt_gallery: