Sprawozdanie z prac Biblioteki w I półroczu 2007 r.

Opublikowano: 31 maja 2007 r.
31 maja 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

1. Zadania zrealizowane

Doboru tytułów książek dokonywano poprzez zbieranie informacji z różnych źródeł (wizyty w księgarniach i wydawnictwach, zbieranie ofert i folderów, kwerendy w bibliotekach, przeglądanie newsletterów wydawców i instytucji, bieżące śledzenie czasopism katolickich oraz stron internetowych wydawców i dystrybutorów książek). Zakupiono najważniejsze opracowania książkowe dotyczące osoby Jana Pawła II oraz zestaw najistotniejszych pozycji do księgozbioru podręcznego: słowniki, leksykony.

Został przygotowany opis przedmiotu zamówienia do przetargu. Na w/w opis złożyło się 819 zadań. Do każdej pozycji książkowej konieczne było ustalenie szczegółowych danych bibliograficznych (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania oraz szacunkowa wartość lub cena). Po ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert dokonano ich kilkakrotnego sprawdzenia i porównania cen nadesłanych ofert. Przeprowadzono wymianę korespondencji z wykonawcami oraz dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych. Książki zakupione w przetargu wciąż spływają do biblioteki.

W wyniku porównania i oceny złożonych ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne nr P 01/2007, zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. Uznano ważność wszystkich ofert. Uzasadnieniem wyboru była najkorzystniejsza cena ofertowa.

Biblioteka nawiązała współpracę z Biblioteką Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie otrzymała w darze od Księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski około 1500 woluminów, a także dar z Biblioteki Ojców Paulinów na Jasnej Górze – 116 pozycji. Biblioteka otrzymała również 450 książek z Rzymu, podarowanych nam przez Polską Akademię Nauk, Papieski Instytut Studiów Kościelnych oraz Papieski Uniwersytet Gregoriański. Ponadto Pani Ewa Prządka przysłała nam 3 tomy swojej książki ?Świadectwa” (Testimonianze).

Uporządkowano zbiór kilkudziesięciu tytułów czasopism roczników archiwalnych otrzymanych w darze od instytucji i osób prywatnych. Dokonano wyboru tytułów czasopism oraz zaprenumerowano na rok  2007.

 

Katalog czasopism został skomputeryzowany, a ?rekordy” dotyczące poszczególnych tytułów wprowadzone do programu bibliotecznego MAK. Obecnie ich ewidencja i monitoring prowadzony jest właśnie z poziomu tego programu.

Do zbiorów Biblioteki trafiają również materiały inne niż pozycje książkowe np.: medale, fotografie, pamiątki, okolicznościowe plakaty, zaproszenia i inne dokumenty życia społecznego związane z działalnością kulturalną. Szczególnym świadectwem są także kroniki i księgi pamiątkowe.

2. Działania planowane na II półrocze

Głównym zadaniem Biblioteki w II półroczu 2007 będzie przygotowanie księgozbioru i wszystkich innych zbiorów znajdujących się w Bibliotece do przeprowadzki Instytutu do nowego gmachu. Ponieważ książki, znajdują się już w katalogu komputerowym Biblioteka niezwłocznie przystąpi do ustawiania ich na półkach według właściwych działów oraz do nadawania sygnatur poszczególnym pozycjom. Planowane jest również zorganizowanie kolejnego przetargu nieograniczonego na dostawę książek do Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II.