Prace nad III tomem Programu Wychowawczego Szkolnego opartego na wartościach

Opublikowano: 11 czerwca 2007 r.
11 czerwca 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W ramach przygotowań, autorzy P.W.S. zapoznaja sie z najświeższymi publikacjami dydaktyczno-wychowawczymi nawiazujacymi do nauczania Jana Pawla II lub odwolujacymi sie do wartości chrześcijańskich. Gromadza także podreczniki, ksiażki i pomoce wychowawcze, wydane w ostatnim czasie, by stworzyć baze teoretyczna do prac nad P.W.S. Ciagle aktualizowane i uzupelniane sa nowe wydania nauczania papieskiego Jana Pawla II, wchodzace w sklad merytorycznej cześci Programu Wychowawczego Szkolnego. Publikacje z lat wcześniejszych, które nie zostaly wznowione, sa przedmiotem studiów archiwalnych, podejmowanych przez autorów P.W.S. Obok przygotowań teoretycznych, kontynuowane sa badania praktyczne wychowawczo-pedagogiczne, konsultacje, rozmowy itp.
W cześci teoretycznej opisane zostana glówne zalożenia programowe P.W.S. Dotyczyć beda one antropologicznych podstaw P.W.S., ich implikacji w postepowaniu wychowawczym (określaniu celów wychowawczych, doboru środków i realizacji). Opisany bedzie również problem filozoficznej natury wartości, uzasadnienie systemu wartości oraz ich etyczno-spolecznych implikacji. Cześć praktyczna wyjaśni i opisze zamysl ukladu i struktury oraz przyjetych metod badawczych.