Zagadnienie miłości oblubieńczej w nauce Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Opublikowano: 14 grudnia 2007 r.
14 grudnia 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

           7 grudnia 2007 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim odbyl sie wyklad Stanislawa Szczesnego (Instytut Papieża Jana Pawla II w Warszawie) pt. Zagadnienie milości oblubieńczej w nauce Karola Wojtyly – Jana Pawla II. Przedmiotem wykladu byla najpierw formacja intelektualna przyszlego papieża (nurt tomizmu odczytanego egzystencjalnie, fenomenologia Edmunda Husserla, personalizm Emmanuela Mounier),  wykladowca wspomnial także myśl Maxa Schelera oraz ksztaltujace sie wcześnie u Wojtyly zainteresowanie mistyka (glównie zachodnia w ujeciu św. Jana od Krzyża).

 

 

            Na poczatku byla mowa o tym, dlaczego i w jaki sposób temat milości oblubieńczej stal sie ważnym zagadnieniem. Autor dyskutowal skladajace sie nań kwestie z otaczajaca go mlodzieża, nierzadko też z przyjaciólmi, przedstawil najpierw w swej pierwszej ksiażce (Milość i odpowiedzialność, Lublin 1960; Kraków 1962 i in. wyd.), a nastepnie rozwinal pelniej w znanych już calemu światu katechezach środowych, opublikowanych w tomie Meżczyzna i niewiasta stworzyl ich. Odkupienie ciala a sakramentalność malżeństwa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1986).

          

  

 

          Cześć pierwsza wykladu wypelnily przyklady naświetlajace relacje czlowieka do zjawiska milości. Tak jak sie ona uksztaltowala w tradycji biblijnej, i tak jak spuścizne Starego i Nowego Testamentu zaadaptowal w swych ksiażkach Papież.  Rozważanie samego pojecia w rozprawie Wojtyly bylo swoista diagnoza dla drugiej polowy XX wieku. Autor poslużyl sie nowoczesna metodologia, odwolujac sie np. do psychologii, zachowujac zarazem respekt dla określonej wizji czlowieka, obecnej w chrześcijaństwie.  Milość oblubieńcza Wojtyla przedstawil wrecz jako możliwość spelnienia sie czlowieka: choćby tylko  jedna z możliwości,  to dotyczaca obojga plci, zaznaczajac iż „w oddaniu siebie musimy odnaleźć szczególny dowód posiadania siebie"  (tegoż, Milość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 89).

              Cześć druga, skoncentrowana na wymiarze hermeneutycznym Meżczyzna i niewiasta stworzyl ich…, traktowala o przeslankach dla podjetego tematu zasadniczych.  Wynikaja one zarówno z dokladnego odczytania Ksiegi Rodzaju (lub innych ksiag w Starym Testamencie, Oz, Ez, Iz, Pnp, Ps), jak też z przemożnej inspiracji Milości, uwidaczniajacej sie w Ofierze, podjetej przez Chrystusa jako Syna Bożego i Oblubieńca Kościola. Kilka zdań w wykladzie poświecono powiazaniu idei glównej z tajemnica Trójcy Świetej. Jeszcze jako biskup, Wojtyla zaznaczal, iż spelnienie sie ludzkich zamiarów w tej mierze jest dopiero procesem i zadaniem rozciagnietym w czasie. Perspektywa Dobrej Nowiny przekonuje jednak, że warto ów trud podjać, wspólnie z próba namyslu nad rzeczywistościa Boga w Trzech Osobach. Spelniona milość oblubieńcza jest bowiem darem, natomiast wartość tego spelnienia przewyższa rozmaite niedoskonalości czlowieka.                         

             Wykladu Stanislawa Szczesnego wysluchali studenci Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Filia w Radzyniu Podlaskim), nauczyciele, studenci innych uczelni, zaproszeni goście. Zgloszono prośby o powtórzenie prelekcji w miejscowościach polożonych niedaleko miasta (m. in. w szkolach dzialajacych pod patronatem Jana Pawla II). Każe to przypuszczać, iż oddzialywanie slowa mówionego pozwala wydobyć określone elementy nauczania Papieża jako rzeczy o żywym oddźwieku spolecznym, i to jeszcze rzeczy nadal nowe. Na marginesie wykladowca wspomnial urodzonego w Radzyniu Podlaskim śp. ks. Profesora Stanislawa Kamińskiego, znakomitego metodologa, przyjaciela Karola Wojtyly, wykladowce KUL-u.

 

 

            W cześci trzeciej wieczoru w Bibliotece Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim dokonano (zapowiedzianej w ogloszeniach) promocji ksiażki „Z wiara wiar". Rodacy wobec śmierci Jana Pawla II (…), świeżo wydanej przez Instytut Papieża Jana Pawla II w Warszawie w listopadzie 2007 roku.  Wiadomości o Instytucie i zacheta do lektury ksiażki (i innych publikacji, przypominajacych w różny sposób dzielo wielkiego Polaka) rozbudzily zainteresowanie sluchaczy.