Konferencja „Nowoczesność/ponowoczesność: fenomen i wyzwanie”

Opublikowano: 7 maja 2008 r.
7 maja 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

?Nowoczesność/ponowoczesność: fenomen i wyzwanie” to temat interdyscyplinarnego sympozjum, które miało miejsce na UKSW 6 maja 2008 roku. Ze strony Instytutu Papieża Jana Pawła II w konferencji udział wzięła Dominika Żukowska.

Na konferencję zaproszono znakomitych prelegentów z różnych dziedzin: filozofii, socjologii i architektury. Ks. prof. Stanisław Kowalczyk zastanawiał się nad pytaniem o prawdę w dobie ponowoczesności. Filozofia współczesna nadal pyta o istnienie i poznawalność prawdy obiektywnej. Ksiądz prof. zwrócił uwagę na fakt, że w myśleniu o sobie i świecie nie pozbyliśmy się jeszcze wpływów Nietzschego, według którego człowiek nie rozpoznaje rzeczywistości, ale ją tworzy. Jeżeli więc współczesność posługuje się pojęciami negującymi prawdę obiektywną i promuje relatywizm w poznaniu, trudno będzie nam budować przyszłość na trwałych fundamentach.

Pani prof. J. Staniszkis nawiązała w swym wystąpieniu do nowelizowanego prawa Unii Europejskiej. Jej zdaniem wychodzimy z fazy ponowoczesności, a nowa formuła prawa unijnego (Traktat europejski) zmienia wizję sposobu istnienia rzeczywistości społecznej. Zauważa, że zasada tworzenia regulacji prawnych w Unii polega na zanegowaniu uniwersalnych prawd i wartości przy jednoczesnym wprowadzeniu ?warunków brzegowych wziętych z różnych systemów”, rozpatrywanych równolegle, bez wyróżniania jednego czy drugiego.

Z kolei prof. Budzyński architekt m.in. BUW oraz projektu Świątyni Opatrzności Bożej poruszył problem współdziałania wolności człowieka i architektury. Architektura w dzisiejszym świecie, w nowoczesnej rzeczywistości musi stać się świadomym mówieniem przestrzenią, musi tworzyć związki kultury i natury.

Sympozjum połączono z otwarciem wystawy prac malarskich, rzeźbiarskich Tadeusza Boruty, Jerzego Fobera, Sławomira Marca, Adama Myjaka, Jana Rylke, Jeremiego T. Królikowskiego, Andrzeja Szarka, Jana S. Wojciechowskiego, Gustawa Zemły i projektów artystycznych prof. Janusza Budzyńskiego. Prace artystów można obejrzeć na pierwszym piętrze nowo otwartego budynku UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3. 123456