“Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II”

Opublikowano: 2 czerwca 2008 r.
2 czerwca 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Dnia 19 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizujemy sympozjum naukowe pt.: „Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II”. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci poruszą m.in. takie tematy jak: „Degradacja człowieczeństwa i kulturze współczesnej”, „Demokratyczna kultura śmierci?”, „Życie w tekstach literackich Karola Wojtyły”, czy  „Poezja w służbie cywilizacji miłości”.

W przeddzień sympozjum pragniemy wydać książkę zawierającą referaty z sympozjum.