2 czerwca 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Dnia 19 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizujemy sympozjum naukowe pt.: „Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II”. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci poruszą m.in. takie tematy jak: „Degradacja człowieczeństwa i kulturze współczesnej”, „Demokratyczna kultura śmierci?”, „Życie w tekstach literackich Karola Wojtyły”, czy  „Poezja w służbie cywilizacji miłości”.

W przeddzień sympozjum pragniemy wydać książkę zawierającą referaty z sympozjum.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 02 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!