Sesja naukowa “;Jan Paweł II wobec wojska, wojny i pokoju”

Opublikowano: 2 października 2008 r.
2 października 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

W dniu papieskim 16 X Instytut Papieża Jana Pawła II weźmie udział w sesji naukowej: ?Jan Paweł II wobec wojska, wojny i pokoju” organizowanej w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Wezwanie do zaniechania wojen oraz wzajemne przebaczenie i pojednanie było jedną z głównych osi nauczania papieskiego.

Na przestrzeni 26 lat pontyfikatu, Jan Paweł II w Orędziach na Światowe Dni Pokoju ukazuje bardzo specyficzne spojrzenie na zagadnienie pokoju. Pokój, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 2304) nie polega jedynie na ograniczeniu się do zapewnienia równowagi sił. Pokój to wspólny wysiłek zmierzający do budowania na ziemi ładu zamierzonego przez Boga. Nie jest to wydarzenie jednorazowe jak zawieranie aktów pokojowych, ale wytrwale dzień po dniu budowanie sprawiedliwości między ludźmi. Polityczne, militarne i terytorialne zagrożenie wydaje się być łatwe do uchwycenia. Trudniej obronić się przed różnorakimi postawami społecznymi i ideologiami, które w imię zasad sprawiedliwości, w rzeczywistości zmierzają do ograniczenia wolności. Wychowanie do pokoju musi zaczynać się na poziomie rodziny i przejść na teren szkoły, pracy, codzienności. Wychowanie to spotyka się niejako z wychowaniem do miłości, ponieważ wszystko co służy poznaniu człowieka, służy miłości. Dlatego życie codzienne ale i polityka państwowa musi podkreślać prymat osoby.

Wykład na temat ?Przesłania papieskich Orędzi na Światowe Dni Pokoju” wygłosi dr Dominika Żukowska z Instytutu.