Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowano: 4 listopada 2008 r.
4 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

Książka Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, opracowana przez ks. prof. Antoniego Lewka jest zbiorem wszystkich wypowiedzi papieża-Polaka dotyczących mediów i dziennikarstwa. Znajdują się tu nie tylko dokumenty papieskie kierowane do środowisk dziennikarskich, ale także krótkie, nawet kilkuzdaniowe wypowiedzi, w których Jan Paweł II zwracał się do przedstawicieli mass mediów.

Jan Paweł II widział i doceniał wielką rolę, jaką w obecnych czasach zyskują media. Traktował je również jako nowy środek ewangelizacji. Ks. prof. Antoni Lewek, mając to na względzie, podjął się trudu zebrania i opracowania blisko 220 tekstów wygłoszonych, bądź opublikowanych przez Jana Pawła II, w których papież poruszał temat dziennikarstwa i mediów. Część z zaprezentowanych w książce tekstów została przetłumaczona z wielu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. W celu łatwiejszego wyszukiwania i korzystania z książki, została ona podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się orędzia i dokumenty Jana Pawła II o mediach i dziennikarstwie, druga to zbiór listów Jana Pawła II do ludzi mediów. W obrębie tych części teksty zostały podzielone najpierw ze względu na adresatów, a następnie ułożone chronologicznie. Na uwagę zasługuje również aneks z bibliografią zawierającą dotychczasowe opracowania naukowe i publicystyczne poruszające temat Jan Paweł II i media.

Zawarte w tej publikacji teksty Jana Pawła II traktują o naturze i potędze nowoczesnych mass mediów, o istocie i zadaniach dziennikarstwa, o pozytywnych i negatywnych skutkach oddziaływania środków społecznego przekazu w dzisiejszym świecie, o zagrożeniach moralnych i szansach ewangelizacyjnych, o ?świętej? misji i kwalifikacjach doskonałego dziennikarza, o pilnej potrzebie edukacji medialnej, czyli wychowania do krytycznego, selektywnego i aktywnego odbioru przekazów medialnych.

Publikacja ta przybliża Czytelnikom różnorodność problemów i spraw, którymi interesował się papież Polak, gdy rozpatrywał świat mediów i gdy komunikował się z dziennikarzami całego świata.

ks. bp Adam Lepa
Członek Rady Episkopatu Polski ds. Środków Masowego Przekazu