Sympozjum „Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II”

Opublikowano: 13 listopada 2008 r.
13 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje
1

W 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa  na temat Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II.

 Uczestnicy sympozjum przedstawiali temat wychowania ujmowany z różnych stron i aspektów. Referaty poświęcone były m.in. tematyce godności człowieka, świętości, pedagogice patriotyzmu oraz godności pracy ludzkiej. Wszystko w kontekście nauczania Papieża.

Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II ks. dr Zdzisław Struzik wygłosił referat na temat Podstawowych wartości koniecznych w procesie wychowawczym. W swym wystąpieniu ks. Dyrektor nawiązał do fenomenu wychowania i stwierdził, że realizuje on się w środowisku rodzinnym. To rodzice są autorami przekazanego nowego życia, które ma się rozwijać, wzrastać, kształtować się i doskonalić, w ciągłych relacjach ojcostwa i macierzyństwa.  Podstawą tych relacji jest miłość małżeńska i rodzicielska. To właśnie ta miłość daje niezbywalne prawo rodzicom do wychowywania zrodzonych dzieci.  Jan Paweł II wielokrotnie w swoim nauczaniu, szukając fundamentów tego powszechnego zadania i jednocześnie obowiązku, tak dla rodziny jak i dla społeczności zorganizowanych: państw i narodów. Aby wychowywać trzeba najpierw znać podstawowe prawdy: powołanie człowieka do ?życia w prawdzie i miłości? oraz fakt, że ?każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego?.

Konferencja miała charakter międzynarodowy. W sympozjum uczestniczyli również przedstawiciele słowackich uczelni: Uniwersytetu Proszowskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku.

23