Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność

Opublikowano: 19 listopada 2008 r.
19 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

Książka ?Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność” jest pracą zbiorową, na którą składają się wykłady wygłoszone w UKSW podczas zorganizowanej tam konferencji naukowej pod identycznym tytułem, co książka oraz artykuły napisane przez pracowników naukowych ze środowisk akademickich w Polsce. Małżeństwo i rodzina są rzeczywistością fundamentalną, od której zależy dobro człowieka, wymiana pokoleń i ład społeczny. Przez wiele wieków rzeczywistość tę uważano za pierwotną, a nie ustanowioną przez ludzi i nie podlegającą zakwestionowaniu. Współcześnie natomiast poszerza się obszar nie tylko kryzysów małżeńsko-rodzinnych, lecz również burzenia samych instytucji małżeństwa i rodziny. Są to wstrząsy grożące ruiną dotychczasowego porządku świata. Stąd też zachodzi konieczność obrony zagrożonych odcinków życia, by nie doszło do totalnej katastrofy. Do obrony powinni przystąpić wszelkiego rodzaju teoretycy, politycy i ekonomiści. Wśród nich prym winni wieść teologowie. Ich bowiem nauczanie czerpie z samego źródła prawdy – Boga, który się nie myli i w błąd nie wprowadza”

abp prof. dr hab. Edward Ozorowski

“Zaprezentowana praca pod redakcją ks. Andrzeja Jacka Najdy, zawiera bogaty materiał z zakresu problematyki małżeńskiej i rodzinnej, ukazany w świetle badań biblijnych, historycznych, współczesnych nauk o rodzinie, nauk środowiskowych, teologicznych, edukacyjnych. Książka ta będzie dobrą lekturą dla zainteresowanych Czytelników, a zwłaszcza dla studentów humanistycznych kierunków studiów.”

ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga