Prace podejmowane przez DDAIFF w dwóch ostatnich miesiącach 2008 r.

Opublikowano: 5 stycznia 2009 r.
5 stycznia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W listopadzie i grudniu 2008 roku Dział Dokumentacji Archiwalnej kontynuował inwentaryzację obrazów i oprawionych reprodukcji wchodzących w skład „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”. Pośród tych pierwszych wyróżnić można malowidła o treści religijnej, dzieła przedstawiające obiekty architektoniczne, pejzaże oraz portrety. Najstarsza reprodukcja, której nadano sygnaturę w ramach wspomnianego wyżej zespołu pochodzi z warszawskiego zakładu fotograficznego Maksymiliana Fajansa (1827-1890).

Dnia 9 grudnia ubiegłego roku pracownik Działu sporządził dokumentację fotograficzną panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Czy papież zamierzał zdobyć Kreml?”. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie zorganizował go wespół z Domem Spotkań z Historią, mieszczącym się przy stołecznej ulicy Karowej 20. Kilka wybranych zdjęć można obejrzeć w „Aktualnościach”.

Dnia 19 grudnia 2008 roku zasób Działu wzbogaciło sześć kolejnych segregatorów, zawierających wydruk z bazy komputerowej Musnet dotyczący 600 muzealiów artystyczno-historycznych zgromadzonych w istniejącym od 1981 roku Ośrodku Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Jego siedzibą, przypomnijmy, jest Dom Polski mieszczący się przy via Cassia 1200, zaś dyrektorem ks. dr Jan Główczyk. Na zlecenie Instytutu pracują w nim cztery osoby. Poniżej zaprezentowano pięć znajdujących się w Ośrodku eksponatów.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski