„(…) skazani, ale nie potępieni”. Jan Paweł II w służbie więźniom

Opublikowano: 13 kwietnia 2009 r.
13 kwietnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
 

         Nakładem IPJP2 we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bractwo Więzienne” ukazała się niecodzienna płyta. Jej tytuł („Jesteście skazani, ale nie potępieni”) nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych 7 czerwca 1991 podczas spotkania z więźniami w Płocku. Można więc przyjąć, że także ten wymiar posługi, mieszczący się w apostolskim przesłaniu Papieża pozwala dziś skupić w sobie chrześcijańską nadzieję i energię ludzi dobrej woli, obliczone na otwarcie ludzkich serc na prawdę o Bożym i ludzkim przebaczeniu. 

         Inicjatywa stworzenia płyty ma swój początek w przeżyciu i świadectwie nawrócenia jednego z więźniów, Tomasza Kowalskiego. Na nagranie złożyły się z  m. in. fragmenty przemówień papieskich, słowo Naczelnego Kapelana Więziennictwa, ks. Pawła Wojtasa, sześcioczęściowe – zasadnicze dla całego przedsięwzięcia „Świadectwo”, nacechowane elementami trudnej, przestępczej biografii, różaniec, modlitwy, ale szczególnie wiersze i piosenki Tomka.

         Zarejestrowano także wypowiedzi założycieli ruchu opieki nad więźniami w Polsce (ks. Jan Sikorski), kapłanów zasłużonych dla życia duchowego skazanych (ks. Henryk Pilawski, o. Mieczysław Łusiak), czy aktywnie działających przedstawicieli wolontariatu bractwa, jak Anna Stranz, łączących ze sobą ofiarną pracę organizacyjną, wielki zapał w modlitwie oraz pragnienie niesienia duchowego wsparcia i pomocy osadzonym, na przekór trudnościom.  

         W dołączonej do CD książeczce odbiorcy mogą znaleźć podstawowe informacje o wydawcy oraz o już piętnastoletniej działalności „Bractwa Więziennego”. Zarysowano również świadectwa działalności byłych więźniów (często recydywistów), podejmujących z własnej woli dzieło pomocy, traktowane najzupełniej praktycznie. Należą do niego próby odszukania drogi życiowej dla wypuszczonych z więzienia, lub np. założenie i praca w hostelu „Boży Dar” w Rzeszowie, stworzonego specjalnie dla bezdomnych.           

         Całości dopełniają wypowiedzi psychologów i wychowawców z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy albo ważny głos Jana Rulewskiego, byłego więźnia  politycznego, wspierającego obecnie działalność organizacji pozarządowej, jaką jest Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne”. Poszczególne części nagrania powiązano dzięki podkładowi muzycznemu wykorzystującemu śpiew religijny (ze słynną „Barką” w wykonaniu Marcina Grzelli). Przemówienia Jana Pawła II udostępniło Polskie Radio SA. Płyta powstała pod patronatem Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy.

         2 kwietnia 2009 w Areszcie Śledczym „na Fordonie” w Bydgoszczy odbyła się promocja płyty, dokumentującej posługę Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” podczas uroczystego Apelu Pamięci Jana Pawła II. Przebieg uroczystości z udziałem m. in. ks. bpa Jana Tyrawy, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, ks. Jana Sikorskiego i in. komentujemy w aktualnościach oddzielnie.