Jan Paweł II i troska o trzeźwość człowieka

Opublikowano: 14 kwietnia 2009 r.
14 kwietnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie opublikowali pracę zbiorową zatytułowaną Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka (red. oraz wybór i układ graficzny zdjęć Marian Piotr Romaniuk; red. naukowa prof. dr hab. Maria Ryś; indeksy Hanna Romaniuk; tłumaczenia tekstów Danuta i Jacek Romaniukowie, Aleksandra Zajączkowska). W spisie treści umieszczono obszerne wprowadzenie. Złożyły się na nie głosy osób pełniących ważne funkcje publiczne: religijne, obywatelskie, polityczne, co podkreśla fakt, iż sprawa udokumentowania starań Karola Wojtyły (później Jana Pawła II) dotyczących trzeźwości Polaków wymaga zaangażowania ludzi, którzy cieszą się dziś poważaniem i mają zaufanie społeczne.

Część pierwsza składa się rysu biograficznego kardynała Wojtyły (ROZDZIAŁ I). Następująca po niej antologia tekstów wydobywa rozmaite wypowiedzi biskupa i arcybiskupa metropolity krakowskiego, poczynając od pierwszej połowy lat 60. w układzie chronologicznym. ROZDZIAŁ II tomu przynosi szkic ks. prof. Krzysztofa Pawliny (Jan Paweł II w trosce o trzeźwość młodzieży) poprzedzający antologię wypowiedzi papieskich z lat 1978-2003, poświęconych tej samej tematyce, tj. czynionym wielokrotnie przestrogom, zachętom i podejmowanym z zaangażowaniem modlitwom papieża o życie godne Polaków, wolne od nałogów pijaństwa i narkomanii.

ROZDZIAŁ III (Przesłanie trzeźwości Jana Pawła II – wybór artykułów) przynosi pięć tekstów różnych autorów, komentujących „trzeźwościowe” nauczanie papieskie. W zamknięciu książki, prócz zakończenia (Marian P. Romaniuk), posłowia (ks. dr Zdzisław Struzik) i aneksu, znalazły miejsce obszerna część bibliograficzna, indeksy oraz ilustracje. Zupełnie na zakończenie za „L’Osservatore Romano” umieszczono piękną Modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II (bez podania autorstwa).

Ten obszerny i starannie wydany tom dołącza do grona prac wyodrębniających pod względem tematycznym kilka innych spośród całości niezwykle ważnych spraw, obecnych w nauczaniu papieża. Należy sądzić, że zainteresuje nie tylko historyków, dokumentujących osiągnięcia tego wielkiego pontyfikatu. Także przedstawicieli duchowieństwa, psychologów i pedagogów, spieszących z pomocą osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków, pracowników służby więziennej oraz wszystkich odbiorców wspierających życie Polaków w trzeźwości.

{multithumb
thumb_height=350
}

 

trzezwosc_okladka1