“Otoczmy troską życie” – sympozjum

Opublikowano: 15 kwietnia 2009 r.
15 kwietnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

„Otoczmy troską życie” – pod tematem roku duszpasterskiego Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Papieski Wydział Teologiczny zorganizowali 4.04 sympozjum naukowe, podczas którego zastanawialiśmy się nad znaczeniem i koniecznością realizowania tego wezwania.

Wśród prelegentów znaleźli się ks. prof. Waldemar Chrostowski, o. prof. Jacek Salij, ks. prof. Marek Starowieyski oraz Dyrektor Instytutu ks. dr Zdzisław Struzik. Referaty dotyczyły szeroko zakreślonej problematyki życia człowieka i jego zagrożeń. Prelegenci szczególnie skupili się wokół określenia wartości teologicznej i antropologicznej życia. Ks. prof. Chrostowski przedstawił biblijną naukę o wartości ciała ludzkiego, jako obrazie i podobieństwie Boga. Ks. prof. Marek Starowieyski przybliżył stanowisko Ojców Kościoła, którzy decydowanie już w czasach patrystycznych opowiadali się za ochroną życia. Bardzo aktualny problematycznie wykład wygłosił ks. dr Zdzisław Struzik. Swoje wystąpienie oparł wokół Godności przekazywania życia w nauczaniu Jana Pawła II w kontekście Instrukcji Dignitas personae. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary jest najnowszym (z grudnia 2008) dokumentem Kościoła przedstawiającym stanowisko katolików wobec zagadnień in vitro, klonowania, czy eksperymentów na ludzkich komórkach i embrionach.

W zakończeniu Instrukcji Dignitas personae pisze się, że Kościołowi stawia się zarzut, że zawiera nadmiar zakazów, że jest przeciwny postępowi cywilizacyjnemu oraz, jak w przypadku zagadnień zapłodnienia, że sprzeciwia się szczęściu małżonków i ich pragnieniu posiadania potomstwa. Tego typu zarzutami obarczano niejednokrotnie nauczanie Jana Pawła II. Współczesna kultura wyraźnie pokazuje, że obawy Jana Pawła II, co do postępującej cywilizacji śmierci były słuszne. Nadal więc wielce aktualne pozostają jego wezwania, aby postęp cywilizacyjny wiązał się z postępem etycznym. Historia ludzkości potrzebuje rzeczywistego postępu nie tyle w samej technice, ale postępu w rozumieniu i uznawaniu wartości życia i godności człowieka.

mt_gallery: