Program wychowawczy oparty na wartościach wg nauczania Jana Pawła II

Opublikowano: 2 maja 2009 r.
2 maja 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Program Wychowawczy autorstwa księdza dra Zdzisława Struzika to propozycja wydawnicza Instytutu Papieża Jana Pawła II skierowana do uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego oraz ich nauczycieli. Niniejsza pozycja oparta jest na podstawowych wartościach w nauczaniu papieża Jana Pawła II.

Celem Programu Wychowawczego jest wszechstronny rozwój ucznia oparty na omówieniu najważniejszych wartości, jakie wyłaniają się w relacji: „ja – społeczność” (klasa I), „ja – ty” (klasa II), „ja – wobec samego siebie” (klasa III). Omówione tu wartości wynikają z prawdy  o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby. Uczą one: miłości, pokoju, wolności, sprawiedliwości, solidarności, a przede wszystkim poszanowania wszelkiego życia.

Nowe wydanie książki zostało poszerzone o teksty nauczania papieskiego związane z wychowaniem. Dodatkowym atutem książki jest bardzo bogata i zróżnicowana bibliografia, która pozwala na wszechstronne zapoznanie się z tematem. Przede wszystkim jest jednak doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, którzy na podstawie Programu Wychowawczego otrzymują gotową propozycję konspektu do lekcji.

{multithumb
thumb_height=500
}

pws