Debata o in vitro

Opublikowano: 20 maja 2009 r.
20 maja 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
Dnia 16.05.2009 Instytut Papieża Jana Pawła II brał udział w dyskusji – szkoleniu na temat „In vitro: nadzieja czy utrapienie?”. Spotkanie odbyło się w Centrum myśli Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, a głównymi organizatorami była World Youth Alliance – pozarządowa organizacja międzynarodowa zajmująca się ochroną godności człowieka. Celem spotkania było przybliżenie filozoficznych, etycznych, medycznych, prawnych i politycznych aspektów metod wspomagania prokreacji.

W Polsce nie ustaje debata na temat konieczności uregulowania ustawą działań związanych z in vitro. Jednoznaczne stanowisko Kościoła na ten temat wyraziła Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji Dignitas personae.
mt_gallery: