O papamobile – raz jeszcze

Opublikowano: 19 października 2009 r.
19 października 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W druku znajduje się trzecie wydanie pracy ks. dra Zdzisława Struzika: Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Zadaniem publikacji jest pomoc we wszechstronnym rozwoju ucznia, zorientowanym na wartości. Poprzednie wydanie książki ukazało się w 2008 r. i nakład został wyczerpany. Pozycja została adresowana – jako pomoc dydaktyczna – do uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego, ich nauczycieli, a także rodziców.