Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie

Opublikowano: 20 października 2009 r.
20 października 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

19 października, w Sali Kolumnowej Sejmu uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji poświęconej wychowaniu do wartości we współczesnej szkole.
Wartością, jak zostało to zdefiniowane podczas sympozjum jest to, co cenne i ważne dla jednostki i społeczeństwa, a co prowadzi do jej integralnego rozwoju, dzięki czemu osiąga się pełnię człowieczeństwa. We współczesnym procesie wychowania chodziłoby o urzeczywistnienie wartości obiektywnych, które nie są zależne od preferencji i subiektywizmu. Zwrócono uwagę, aby nie mówić o kryzysie wartości, które są niezmienne, ale o kryzysie urzeczywistniania wartości. Podczas spotkania dokonano prezentacji doświadczeń kilku gimnazjów, które jako główny program nauczania w szkole wprowadzają edukację aksjologiczną, a więc przekazują wiedzę na temat wartości.

Gośćmi i głównymi prelegentami byli: Minister Edukacji Narodowej Krystyna Hall, ks. bp. Piotr Jarecki oraz prof. Krystyna Chałas. Organizatorem była Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ora Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.