Co nowego w Bibliotece?

Opublikowano: 17 listopada 2009 r.
17 listopada 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Biblioteka-Nowości

Księgozbiór Biblioteki wzbogacany jest o kolejne pozycje. Książki nabywane są w drodze zakupu, ale napływają również jako dary.
Książki opracowywane są rzeczowo i formalnie, a ich opisy włączane są do katalogu MAK. W ten sposób katalog komputerowy zwiększył się o kolejne woluminy, wśród których znaczna część to pozycje obcojęzyczne. Znaczna część powstała dzięki Polonii zamieszkującej w danym kraju.
Ostania akcesja to ksiązki otrzymane z: PISKu i Angelicum.
W październiku Biblioteka przygotowała do wysyłki egzemplarze obowiązkowe dla uprawnionych piętnastu bibliotek.
Prowadzone są również prace związane z opracowaniem materiałów prasowych związanych z wizytami Jana Pawła II w Meksyku, Ekwadorze           i Peru. Artykuły pochodzą z różnych czasopism i gazet: Expreso, Ojo, Ovaciones, Novedades, El Universal, El Sol de Mexico, La Jornada, Excelsior, El Heraldo de Mexico, Mexico Hoy, Reforma, Uno Mas Uno, Milenio, La Voz de Michoacan, El Mercurio, Mercurio.
Na bieżąco powiększają się również zasoby otrzymywanych czasopism. W sumie jest to ponad sześćdziesiąt tytułów.
Kontynuowane są prace związane z ich oprawą introligatorską.

W związku z różnorodnymi projektami wydawniczymi IPJP2, często rodzi się potrzeba sporządzenia szczegółowych kwerend. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się pozycje traktujące o małżeństwie i rodzinie.
W czytelni wyznaczono specjalne miejsce poświęcone powyższej tematyce.

Biblioteka Instytutu przyłączyła się do projektu wymiany międzybibliotecznej z Biblioteką Główną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób pozyskiwane są nabytki, które swoją tematyką odpowiadają profilowi Instytutu.

Pracownicy starają się aby Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie była przyjaznym miejscem spełniającym oczekiwania wszystkich jej użytkowników.