Konferencja „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”

Opublikowano: 12 stycznia 2010 r.
12 stycznia 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Instytut Papieża Jana Pawła II uczestniczył 11 stycznia 2010 r. w Regionalnej Konferencji „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”.

Spotkanie w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie (powiat Płońsk) odbyło się w gronie dyrektorów szkół i pedagogów z całej Polski zainteresowanych wprowadzeniem do powszechnego nauczania aksjologii.

Podczas konferencji ze swoimi prelekcjami wystąpili: ks. dr Zdzisław Struzik – dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II „Wartości ogniwem integrującym narody Europy” oraz dr hab. Krystyna Chałas – prof. KUL „Wartości czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania ucznia”.

Wydaje się, że współczesnym problemem w procesach wychowania jest odejście od wartości uniwersalnych i niezmiennych, które kształtują osobowość człowieka oraz jego relacje z innymi ludźmi. Coraz trudniejsze staje się urzeczywistnienie wartości obiektywnych, które nie są zależne od preferencji i subiektywizmu. Najbardziej ogólna i dość powszechnie funkcjonująca definicja, określa wartość jako to, co jest cenne i ważne dla jednostki i społeczeństwa, a co prowadzi do jej integralnego rozwoju, dzięki czemu osiąga się pełnię człowieczeństwa. Wpisuje się w tę definicję papieskie spojrzenie na wychowanie, którego rdzeniem i fundamentem jest godność człowieka. Wychowanie jest więc zadziwiającym procesem, który nieodłącznie wiąże się z rozpoznawaniem i kierowaniem się w codziennym życiu wartościami. Pięć podstawowych, jakie wyróżnia Jan Paweł II to życie, prawda, miłość, wolność, sprawiedliwość. Można przyjąć, że na bazie tych pięciu mówi się o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama aksjologia, jako proces wychowania do wartości wymaga po pierwsze zaangażowania samej osoby – tzw. samowychowania oraz wspólnoty, która poprowadzi i porządkuje proces wychowawczy dzieci, młodzieży, również dorosłych.

mt_gallery: