Spotkania małżeńskie. Zeszyt 16

Opublikowano: 6 kwietnia 2010 r.
6 kwietnia 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W druku (we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II) znajduje się Zeszyt 16. „Materiałów formacyjnych”, znanych pod formułą ogólną Spotkań małżeńskich. Przyniesie odbiorcom dokumentację z XIII Międzynarodowego Zjazdu Animatorów, jaki odbył się między 11 a 13 września 2009 we Wrocławiu. Tak jak poprzednio, materiały robocze zostały skierowane do animatorów małżeństw, które przez dialog i medytację pragną odnowić istotną (gdy jest to realne) relację sakramentalną ze sobą. Twórcy Dzieła Spotkań, Irena i Jerzy Grzybowscy, wskazują we wstępie na użyteczność publikacji. Lektura przeznaczona jest przede wszystkim dla animatorów spotkań. Innym czytelnikom umożliwi dzielenie się bogatymi doświadczeniami uczestników ubiegłorocznego Międzynarodowego Zjazdu. Ze szczególną uwagą odbiorcami tych treści będą pary pozostające w powtórnych związkach, poza małżeństwem, pragnące mieć jednak udział w życiu duchowym Kościoła.

Państwo Irena i Jerzy Grzybowscy kierują swym ważnym przedsięwzięciem od lat. Chcąc dopomóc małżeństwom pozostającym w konflikcie sumienia, po rozwodach, czy będących w trakcie oddalenia duchowego i wzajemnych zranień, zaszczepili w życie Kościoła potrzebny charyzmat. Wyraża się on w dialogu, nacechowanym cierpliwością i szacunkiem dla współmałżonka. W czasie przeznaczonym specjalnie na proste bycie ze sobą i odbieranie wzajemnych gestów. W powolnym zbliżaniu się do siebie tych, którzy byli oddaleni. Książeczka składa konkretne świadectwa osób, doświadczających takiego wsparcia. Redaktorzy wielostronnie naświetlają sytuacje związków niesakramentalnych, pozostających poza możliwością przyjmowania Eucharystii. Wspólnota wiernych, czy to parafialna, czy powszechna, ofiaruje im również swą cierpliwość, miłość, troskę oraz modlitwę. Zeszyt 16. Spotkań małżeńskich powinien ukazać się jeszcze w kwietniu br.

31 III 2010 r.

20100402_Spotkania_malzenskie

 

Spotkania małżeńskie. Zeszyt 16

W druku (we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II) znajduje się Zeszyt 16. „Materiałów formacyjnych”, znanych pod formułą ogólną Spotkań małżeńskich. Przyniesie odbiorcom dokumentację z XIII Międzynarodowego Zjazdu Animatorów, jaki odbył się między 11 a 13 września 2009 we Wrocławiu. Tak jak poprzednio, materiały robocze zostały skierowane do animatorów małżeństw, które przez dialog i medytację pragną odnowić istotną (gdy jest to realne) relację sakramentalną ze sobą. Twórcy Dzieła Spotkań, Irena i Jerzy Grzybowscy, wskazują we wstępie na użyteczność publikacji. Lektura przeznaczona jest przede wszystkim dla animatorów spotkań. Innym czytelnikom umożliwi dzielenie się bogatymi doświadczeniami uczestników ubiegłorocznego Międzynarodowego Zjazdu. Ze szczególną uwagą odbiorcami tych treści będą pary pozostające w powtórnych związkach, poza małżeństwem, pragnące mieć jednak udział w życiu duchowym Kościoła.

Państwo Irena i Jerzy Grzybowscy kierują swym ważnym przedsięwzięciem od lat. Chcąc dopomóc małżeństwom pozostającym w konflikcie sumienia, po rozwodach, czy będących w trakcie oddalenia duchowego i wzajemnych zranień, zaszczepili w życie Kościoła potrzebny charyzmat. Wyraża się on w dialogu, nacechowanym cierpliwością i szacunkiem dla współmałżonka. W czasie przeznaczonym specjalnie na proste bycie ze sobą i odbieranie wzajemnych gestów. W powolnym zbliżaniu się do siebie tych, którzy byli oddaleni. Książeczka składa konkretne świadectwa osób, doświadczających takiego wsparcia. Redaktorzy wielostronnie naświetlają sytuacje związków niesakramentalnych, pozostających poza możliwością przyjmowania Eucharystii. Wspólnota wiernych, czy to parafialna, czy powszechna, ofiaruje im również swą cierpliwość, miłość, troskę oraz modlitwę. Zeszyt 16. Spotkań małżeńskich powinien ukazać się jeszcze w kwietniu br. 

31 III 2010 r.