Konferencja „Edukacja aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne. Programy wychowawcze” (31.03.2010)

Opublikowano: 12 kwietnia 2010 r.
12 kwietnia 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Kolejna z konferencji aksjologicznych odbyła się na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Na spotkanie w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przybyło ponad 150 dyrektorów i pedagogów z terenu delegatury. W kolejnych referatach prelegenci podjęli próbę całościowego zdefiniowania wartości, opisania ich hierarchizacji, nakreślenia roli integralnego wychowania oraz przedstawienia metodologii, która w sposób czytelny pozwoli nauczycielom, pedagogom i rodzicom pracować z dziećmi i młodzieżą, tworząc jednocześnie środowisko przyjazne rozpoznawaniu i przyjmowaniu wartości.

mt_gallery:

Fot. Dominika Żukowska