Konferencje: “Edukacja aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowiska szkolne…”

Opublikowano: 25 maja 2010 r.
25 maja 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Dnia 29 kwietnia zakończyliśmy cykl konferencji poświęconych zagadnieniom edukacji aksjologicznej. W sześciu konferencjach (Warszawa, Płock, Radom, Ostrołęka, Siedlce, Pułtusk) wzięło udział ponad 1000 dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych oraz wychowawców. Organizatorami spotkań byli: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Podczas całego cyklu udało nam się zgromadzić zespół specjalistów, którzy na co dzień zajmują się aksjologią wykorzystując odmienne metody badawcze dostępne naukom pedagogicznym, psychologicznym, teologicznym, etycznym oraz socjologicznym. W gronie prelegentów znajdą się: ks. dr Zdzisław Struzik (IPJP2, ISNaR), ks. prof. Stanisław Dziekoński (WT UKSW), p. prof. Krystyna Chałas (KUL), ks. dr hab. A. Maj (KUL), p. prof. Maria Ryś (UKSW), ks. dr hab. S. Chrobak (UKSW), prof. F. Adamski (KA), p. dr Ewa Jancewicz (MSCDN).

Duże zainteresowanie problematyką przyczyniło się do stworzenia na rok szkolny 2010-2011 grantu Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Wychowanie do wartości”, o który mogą starać szkoły województwa mazowieckiego.

Instytut Papieża Jana Pawła II przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli od września rozpoczyna cykl kursów doszkalających w dziedzinie edukacji aksjologicznej, definiowania wartości oraz tworzenia programów wychowawczych. Dodatkowo również rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Studiów nad Rodziną UKSW, który jest gotowy rozpocząć od października studia podyplomowe pt. „Edukacja aksjologiczna w kontekście nauczania Jana Pawła II”.

Pułtusk:

mt_gallery:

 

Radom:

mt_gallery:

 

Siedlce:

mt_gallery:

 

 

 

 

 

KONFERENCJE:

EDUKACJA AKSJOLOGICZNA – WARTOŚCI OGNIWEM INTEGRUJĄCYM ŚRODOWISKO SZKOLNE.

PROGRAMY WYCHOWAWCZE.

 

 Dnia 29 kwietnia zakończyliśmy cykl konferencji poświęconych zagadnieniom edukacji aksjologicznej. W sześciu konferencjach (Warszawa, Płock, Radom, Ostrołęka, Siedlce, Pułtusk) wzięło udział ponad 1000 dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych oraz wychowawców. Organizatorami spotkań byli: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

 Podczas całego cyklu udało nam się zgromadzić zespół specjalistów, którzy na co dzień zajmują się aksjologią wykorzystując odmienne metody badawcze dostępne naukom pedagogicznym, psychologicznym, teologicznym, etycznym oraz socjologicznym. W gronie prelegentów znajdą się: ks. dr Zdzisław Struzik (IPJP2, ISNaR), ks. prof. Stanisław Dziekoński (WT UKSW), p. prof. Krystyna Chałas (KUL), ks. dr hab. A. Maj (KUL), p. prof. Maria Ryś (UKSW), ks. dr hab. S. Chrobak (UKSW), prof. F. Adamski (KA), p. dr Ewa Jancewicz (MSCDN).

Duże zainteresowanie problematyką przyczyniło się do stworzenia na rok szkolny 2010-2011 grantu Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Wychowanie do wartości”, o który mogą starać szkoły województwa mazowieckiego.

Instytut Papieża Jana Pawła II przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli od września rozpoczyna cykl kursów doszkalających w dziedzinie edukacji aksjologicznej, definiowania wartości oraz tworzenia programów wychowawczych. Dodatkowo również rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Studiów nad Rodziną UKSW, który jest gotowy rozpocząć od października studia podyplomowe pt. „Edukacja aksjologiczna w kontekście nauczania Jana Pawła II”.