Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Antologia tekstów prasowych

Opublikowano: 20 września 2010 r.
20 września 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

okladka_pilgrzymka_benedykta_16

  W wyborze prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego i dra Sebastiana Fikusa, ze Słowem wstępnym arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, w IPJP2 dopiero co ukazała się antologia tekstów prasowych pt. Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski w 2006 roku śladami Jana Pawła II. Na tom złożyły się artykuły prasowe pozyskane z prasy niemieckiej i polskiej. Mamy do czynienia z obszernym zbiorem, dzięki któremu na nowo możemy powrócić do najważniejszych „przystanków” pierwszej pielgrzymki papieża Niemca w Polsce – odbywającej się w rok i dwa miesiące po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Na treść książki składają się wypowiedzi publicystów, duchownych, dziennikarzy lub uczonych wypełniające siedem rozdziałów. Redaktorzy przyjęli więc kryterium problemowo-tematyczne, co nie znaczy iż zrezygnowali zupełnie z uwzględnienia praw chronologii czterodniowej wizyty papieskiej. Cechą charakterystyczną zebranych materiałów jest pozostawienie tytułów prasowych doniesień. Wszystkie one obrazują „ducha czasu” sprzed czterech lat, dając świadectwo ogromnemu zaangażowaniu „posłanników słowa”, zwróconemu w stronę potrzeb społeczności polskiej i niemieckiej.

  Dziennikarzy prasowych interesują opinie zarówno hierarchów Kościoła, jak również wypowiedzi zwykłych studentów czy uczniów. Posługują się formą klasycznego wywiadu, złożoną z pytań i ukierunkowanych z konkretnym celem wypowiedzi. Kiedy indziej redaktorzy merytoryczni książki pozostawili teksty w autorskim układzie, z zastosowanymi pierwotnie śródtytułami. W całości książki przewija się temat pielgrzymki, pogłębiony bieżącą refleksją nad nauczaniem papieża Benedykta XVI. Wskazuje na to także abp. Kazimierz Nycz w Słowie wstępnym, przypominając iż motyw pielgrzymi na dobre zagościł w chrześcijaństwie od IV wieku.

  Wertując Pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski… odbiorca zetknie się z dobrze sobie najpewniej znanymi nazwiskami nie tylko biskupów, profesorów, historyków, socjologów krajowych i zagranicznych, ale także korespondentów i komentatorów informujących o tej wizycie papieskiej, często wtedy (i często nadal dziś) występujących w środkach społecznego przekazu. Wydawca w tekście głównym zamieścił kilka zdjęć (np. z powitania papieża na warszawskim Okęciu, będącego w towarzystwie ks. Prymasa Kard. Józefa Glempa oraz pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich), przyozdabiających tę książkę. Szczególną nośność i wydźwięk całości opublikowanych materiałów podkreśla m. in. znacząca dedykacja. Wydana antologia została bowiem ofiarowana Orędownikowi pojednania, Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi.

17.09.2010 r.