Konferencja ” Edukacja Aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne”

Opublikowano: 21 września 2010 r.
21 września 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

23 września w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbyła się konferencja “Edukacja aksjologiczna. Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne”, zorganizowana przez Instytut, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kontynuujemy problematykę edukacji aksjologicznej, która w ubiegłym roku szkolnym cieszyła się dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół i nauczycieli. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. ks. prof. Janusza Mastalskiego z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz prof. Krystynę Chałas z KULu.

Celem działań Instytutu Papieża Jana Pawła II jest promocja i upowszechnienie wychowawczych idei Jana Pawła II. Aksjologia, którą odnajdujemy w nauczaniu Ojca Świętego stanowi w pewnym sensie kompendium wiedzy o wartościach, a tym samym o człowieku. Z wiedzą tą chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób odpowiedzialnych za procesy wychowawcze, a więc dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych. Oni to właśnie będą gośćmi Instytutu podczas konferencji aksjologicznej, która odbędzie się 23 września w siedzibie IPJP2.

 

 

20100826-Konferencja_Aksjologia

KONFERENCJA 23 WRZEŚNIA:

EDUKACJA AKSJOLOGICZNA – WARTOŚCI OGNIWEM INTEGRUJĄCYM  ŚRODOWISKO SZKOLNE.

            Organizatorami konferencji są: Instytut Papieża Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

            Kontynuujemy problematykę edukacji aksjologicznej, która w ubiegłym roku szkolnym cieszyła się dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół i nauczycieli. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. ks. prof. Janusza Mastalskiego z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz prof. Krystynę Chałas z KULu.

            Celem działań Instytutu Papieża Jana Pawła II jest promocja i upowszechnienie wychowawczych idei Jana Pawła II. Aksjologia, którą odnajdujemy w nauczaniu Ojca Świętego stanowi w pewnym sensie kompendium wiedzy wartościach, a tym samym o człowieku. Z wiedzą tą chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób odpowiedzialnych za procesy wychowawcze, a więc dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych. Oni to właśnie będą gośćmi Instytutu podczas konferencji aksjologicznej, która odbędzie się 23 września w siedzibie IPJP2.