“Edukacja aksjologiczna. Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne”. Programy wychowawcze – konferencja; 23 września 2010 r.

Opublikowano: 24 września 2010 r.
24 września 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

20100923-Aksjologia_05Dnia 23 września w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. “Edukacja aksjologiczna. Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne. Programy wychowawcze”, zorganizowana przez Instytut, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Kontynuujemy problematykę edukacji aksjologicznej, która w ubiegłym roku szkolnym cieszyła się dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół i nauczycieli. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. ks. prof. Janusza Mastalskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz prof. Krystynę Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Celem działań Instytutu Papieża Jana Pawła II jest promocja i upowszechnienie wychowawczych idei Jana Pawła II. Aksjologia, którą odnajdujemy w nauczaniu Ojca Świętego stanowi w pewnym sensie kompendium wiedzy o wartościach, a tym samym o człowieku. Z wiedzą tą chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób odpowiedzialnych za procesy wychowawcze, a więc dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych.

Na stronie internetowej IPJP2 można się zaopatrzyć w materiały dydaktyczne pomocne w przygotowywaniu lekcji wychowawczych lub lekcji religii. Zostały one zaczerpnięte z wydanej przez Instytut książki autorstwa ks. dr Zdzisława Struzika pt. „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II”.

mt_gallery:

 

Fot. Olaf Olszowski