Dział promocji – plany pracy

Opublikowano: 14 stycznia 2011 r.
14 stycznia 2011 | Kategorie: Dział promocji, Działy, Koncerty

Plany na najbliższy miesiąc:

 1. Przygotowywanie sprawozdań o imprezach kulturalnych organizowanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II na najbliższy rok dla Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
 2. Newsletter z działań Instytutu Papieża Jana Pawła II w celu stworzenia kalendarza zawierającego wszystkie warszawskie wydarzenia papieskie (działanie organizowane przez wszystkie instytucje, stowarzyszenia i organizacje zajmujące się promowaniem myśli Jana Pawła II).
 3. Tworzenie projektu mapy świata, opatrzonego rysunkami zwierząt i miejsc charakterystycznych dla danego kontynentu czy ściślej – państwa, które odwiedził Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu – projekt skierowany do najmłodszych.
 4. Projekt plakatu promującego Dziecięcą Akademię Teatralną tworzoną przez Dział Oświatowy.
 5. Przygotowywanie gadżetów promocyjnych i scenariusza działań na XIX Targi Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego wraz z poszczególnymi działami Instytutu oraz Biblioteką IPJP2.
 6. Comiesięczne przygotowywanie raportu z działań poszczególnych działów Instytutu.

Plany na najbliższe pół roku:

 1. Współorganizacja wydarzenia upamiętniającego bł. Jana Pawła II – koncert „Ludus Paschalis”, przy współpracy z Działem Oświatowym. Zadaniem Działu Promocji będzie nie tylko pomoc przy organizacji koncertu, ale także projekt plakatu promującego wydarzenie.
 2. Współorganizacja i promocja warsztatów dla nauczycieli „Kreatywny Nauczyciel”. Tematyka spotkań przeznaczona jest dla nauczycieli i pedagogów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalnych – dotyczy wspierania ich kulturotwórczej roli. Organizowane dla Wydziału Siedlce – Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 3. Współtworzenie działań promocyjnych z okazji Święta Dziękczynienia – wspólnie z działem oświatowym, wydawniczym, Biblioteką IPJP2.

Plany na najbliższy rok:

 1. Współpraca promocyjna przy organizacji wystawy stoiska Instytutu Papieża Jana Pawła II podczas Dni Wilanowa – plakat promujący, koordynacja wyposażenia stoiska.
 2. Organizacja wydarzenia – Dni Papieskie w październiku.

Dodatkowo dział promocji prowadzi bieżącą działalność promocyjną Instytutu, a także wspiera poszczególne działy Instytutu Papieża Jana Pawła II w realizowanych przez nie projektach w postaci: plakatów, folderów informacyjnych, ulotek, informacji na stronie internetowej ipjp2.pl.