III edycja konkursu Archiwum wspomnień Jana Pawła II – zgłoszenia tylko do 29 czerwca br.

Opublikowano: 14 czerwca 2012 r.
14 czerwca 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konkursy

Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji konkursu Archiwum wspomnień Jana Pawła II. Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych pasjonatów dziennikarstwa, ale także osób, których zainteresował ten temat, a nigdy do tej pory nie miały do czynienia z dziennikarstwem. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 29 czerwca br. pod adresem d.oswiatowy@ipjp2.pl.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą w nim uczestniczyć uczniowie gimnazjum lub/i liceum. Uczestnicy pracują w 3-5 osobowych drużynach, w skład grupy wchodzi przynajmniej jeden uczeń gimnazjum lub liceum oraz przynajmniej jedna osoba dorosła (opiekun grupy). Głównym zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu z osobą – uczestnikiem papieskich pielgrzymek do Polski. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę uczestników konkursu na zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi przeprowadzania wywiadów oraz regulaminem, które znajdują się na poniżej, a także na stronie internetowej Fundacji Wspomagania Wsi, z którą wspólnie organizujemy konkurs.

Obecnie w aktualizacji jest strona konkursowa www.wspomnieniajp2.pl , w przyszłości znajdą się na niej bieżące informacje dot. konkursu, ale już teraz zapoznania się z nią. Na stronie znajduje się m.in. kalendarium z papieskich pielgrzymek do Polski.

Zachęcamy, aby rozmówca na wstępie opowiedział o sobie, przedstawił krótko swoją biografię, dlaczego zdecydował się na uczestniczenie w pielgrzymce papieskiej, czy to wydarzenie zmieniło coś w jego życiu. Organizatorzy konkursu planują zorganizowanie szkolenia w Warszawie dotyczącego przeprowadzania wywiadów lub sporządzenie krótkiego filmu instruktażowego i zamieszczenie go na stronie internetowej konkursu.

Przewidujemy cenne nagrody, m. in.: udział w warsztatach dziennikarskich, uzyskanie dodatkowych punktów na studia, a także nagrody rzeczowe.

Terminarz konkursu:

Rejestracja/nadsyłanie zgłoszeń: do 29 czerwca 2012

Uczestnictwo w szkoleniu: ok. 15 października 2012 (do potwierdzenia przez organizatorów)

Ostateczny termin nadesłania prac: grudzień 2012

Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu styczeń 2013

 

Regulamin konkursu w pliku PDF (ściągnij)

Wskazówki – jak przeprowadzać wywiady w pliku PDF (ściągnij)