Dział archiwalny – sprawozdanie za 2012 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy

W 2012 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej zdigitalizował dużą część znajdujących się w jego zbiorach materiałów prasowych z periodyków zachodnioeuropejskich i polskich z lat 1978-1997, dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II.

Wśród skanowanych czasopism należy wymienić takie tytuły jak „Gente”, „Le Pèlerin”, „Le Point”, „La Stampa” i „Kirche+Leben”.

W minionym roku Dział Dokumentacji Archiwalnej digitalizował również materiały prasowe dotyczące osoby Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Instytutu Papieża Jana Pawła II, wilanowskiej Świątyni Świętej Opatrzności Bożej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz inne teksty o tematyce religijnej i społecznej ukazujące się w gazetach i czasopismach prenumerowanych przez Instytut, mogące okazać się przydatne w pracy innych jego Działów.

Skany wszystkich wspomnianych wyżej materiałów powiększyły bazę Działu na serwerze wewnętrznym Instytutu o ponad 65 GB.

Na przestrzeni 2012 r. zakupiono 9 numizmatów z wizerunkiem Jana Pawła II, między innymi wybity przez Mennicę Polską medal „Habemus Papam”, srebrny numizmat „Jan Paweł II Wielki” z wyjątkowym zdobieniem: Ziemią Świętą w przezroczystej kapsule, trzy srebrne numizmaty, składające się na kolekcję „I Pielgrzymka Papieża do Polski” oraz numizmat, upamiętniający 1. rocznicę beatyfikacji Papieża (Mennica Polska).

Dział wzbogacił się o płytę multimedialną, 27 pozycji CD oraz 44 pozycji DVD, związanych z osobą Karola Wojtyły-Jana Pawła II oraz środowiskiem jego życia.  Spośród filmów należy wymienić takie obrazy jak „Brat naszego Boga” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, „Świadectwo”,”Wanda Półtawska – życie w obronie rodziny” (reż. Małgorzata Kulisiewicz), czy też aktualnie siedmioczęściową serię zatytułowaną „Złota Kolekcja – Jan Paweł II”, wydaną przez Telewizję Polską. Ostatnią pozyskaną płytą z tegoż wydawnictwa jest obraz pt. „Nieznane życie Jana Pawła II”.

Poza płytami dotyczącymi Papieża-Polaka Archiwum nabyło także liczne filmy edukacyjne i katechetyczne. Trzeba tu wymienić chociażby serię „Laboratorium wiary” (Wydawnictwo św. Stanisława BM) czy „Lekcje przestrogi” (Rafael) oraz takie dokumenty Wydawnictwa WAM jak: „Wirtualne uzależnienie”, „Aborcja”„Eutanazja. (Nie)godna śmierć”. Dział wszedł również w posiadanie płyty multimedialnej „Śladami Jana Pawła po Krakowie” (Wydawnictwo WAM – Studio Inigo) oraz kilkunastu płyt CD, na których utrwalono papieskie wypowiedzi do Polaków.

Zbiory Archiwum wzbogaciła ponadto kolekcja (zawarta w dwóch klaserach) znaczków Poczty Watykańskiej z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, czyli z lat 1978-2005 oraz płyty ze skanami archiwaliów, pochodzących z Arzobispado de Córdoba Archivo, dokumentujących wizyty Papieża w Argentynie w 1982 i 1987 r.

Zinwentaryzowano 20 obiektów artystyczno-historycznych, noszących imię Jana Pawła II, z terenu Archidiecezji Warszawskiej oraz Archidiecezji Gdańskiej: rzeźb, płaskorzeźb, obrazów, tablic pamiątkowych itd. Prowadzono również inwentaryzację 100 obiektów papieskich zlokalizowanych w innych rejonach Polski.

Do zbiorów Działu Dokumentacji Archiwalnej wcielono 53 zespoły fotografii, a także nagrania i filmy, dokumentujące działalność naukową, oświatową oraz kulturalną Instytutu Papieża Jana Pawła II.

W sumie Archiwum samodzielnie oraz z innymi Działami Instytutu zrealizowało 20 projektów i zadań.