II Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II

Opublikowano: 27 grudnia 2012 r.

W dniach 13-15 grudnia odbyło się II Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Wśród uczestników Forum znaleźli się przedstawiciele instytucji i organizacji z całej Polski, m.in.: Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,  Szlaki Papieskie, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a także Instytutu Papieża Jana Pawła II.  

Centralnym punktem programu była dyskusja panelowa: „Jak dziś dawać świadectwo? Inicjatywy papieskie w Polsce”, zorganizowana 14 grudnia w Auli bł. Jana Pawła II, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały osoby reprezentujące różne środowiska – m.in. świat mediów, środowiska naukowe, akademickie, ale także zajmujące się pracą z młodzieżą czy kobietami w trudnej sytuacji życiowej; wśród gości znaleźli się m.in.: ks. prałat Paweł Ptasznik, Aleksandra Zapotoczny z Biura Postulacji ds. Kanonizacji Jana Pawła II, o. Rafał Sztejka SJ, s. Anna Bałchan, ks. dr Robert Skrzypczak, o. dr hab. Jarosław Kupczak OP, Grzegorz Polak reprezentujący KAI czy Piotr Legutko (Gość Niedzielny).

Uczestnicy dyskusji podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na kilka ważnych pytań, m.in.: czy Jan Paweł II jest dziś jeszcze tematem medialnym? Jakie zagadnienia zawarte w nauczaniu Jana Pawła II zostały podjęte przez naukowców, publicystów i artystów, a jakie wciąż pozostają nieodkryte? Jakie metody promowania osoby i nauczania Jana Pawła II są już przeżytkiem, a które stanowią prawdziwe wyzwanie? Wśród wielu niezwykle cennych spostrzeżeń, myślą przewodnią okazała się potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na człowieka u Jana Pawła II – jego fascynację człowiekiem, potrzebę inwestowania w człowieka – a więc wszystko, co kryje się pod hasłami „personalizm” i „personalizacja”.

Dyskusji towarzyszyły m.in. warsztaty poświęcone uruchamianiu twórczego potencjału w środowisku pracy, a także spektakl w wykonaniu „Theatrum Mundi”, będący opowieścią o okupacyjnych losach Karola Wojtyły, w reżyserii Anny Osławskiej.

Forum gromadzące instytucje i organizacje związane z osobą i nauczaniem Jana Pawła II po raz pierwszy odbyło się w 2011 r. w Warszawie, z inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II, choć pierwsze próby zrealizowania tego typu spotkania miały miejsce już w 2007 r., w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń, diagnozowanie współczesnych potrzeb, wspólne poszukiwanie kierunków rozwoju i sposobów coraz lepszego wypełniania  misji łączącej wszystkich uczestników.