Aktualności biblioteki

Opublikowano: 22 lutego 2013 r.

W lutym biblioteka Instytutu otrzymała w darze od osób prywatnych przeszło 30 woluminów wydawnictw zwartych. Wszystkie pozycje zostały wpisane do inwentarza oraz do systemu MAK. Większość pozyskanych książek nawiązuje tematyką do osoby Jana Pawła II.

Zinwentaryzowano 142 woluminy wydawnictw ciągłych. Pochodzą z prenumeraty i z darów. Po wprowadzeniu do systemu MAK zostały udostępnione czytelnikom. W tegorocznej prenumeracie pojawiły się nowe tytuły czasopism, a mianowicie: Ruch Muzyczny, Cogito, Uważam Rze – Historia w ramach zadania nr 4/2012.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w szkoleniu fotograficzno-filmowym, które zakończyło się egzaminem.

Przygotowano do wysyłki egzemplarz obowiązkowy do 15-tu uprawnionych bibliotek. Przesłano także publikacje wydane przez nasz Instytut w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Po przeprowadzeniu monitoringu rynku wydawniczego sporządzono listę wydawnictw zwartych do zakupu w ramach projektu nr 11/2013. Zakupiono kilkadziesiąt woluminów książek o tematyce baśni przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. Wszystkie tytuły zostały wprowadzone do inwentarza i systemu MAK.

Biblioteka Instytutu zakupiła kilkanaście audiobooków dla małych czytelników. Wszystkie multimedia zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.

Przygotowano kilkanaście kwerend dla czytelników zewnętrznych oraz pracowników Instytutu.

Pozostałe aktualności

XXI Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

W dniach 4-8 lipca 2022 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Patronat nad mistrzostwami objął Instytut Papieża Jana Pawła II. W zawodach startowało 31 zawodników: 19 księży diecezjalnych, w tym jeden z...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!