Dziękujemy za wartości. Konferencje według nauczania bł. Jana Pawła II

Opublikowano: 14 marca 2013 r.
14 marca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

W lutym br. zakończyliśmy korektę językową, poprawki oraz uzupełnienia do składu w poprawionym i zmienionym, drugim wydaniu książki ks. Zdzisława Struzika (Dziękujemy za wartości. Konferencje według nauczania Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013). Wydanie pierwsze ukazało się w 2009 r., natomiast obecne zostanie udostępnione w formie elektronicznej, co umożliwi zebranie wszystkich treści tekstowo-obrazowych i filmowych na płytach CD. Wydawca czyni tym samym gest umożliwiający spodziewanym odbiorcom korzystanie z formacyjnego programu konferencji w zapisie elektronicznym. W warunkach zmian kulturowych, prężnego rozwoju technik komunikacji między ludźmi jest to dowodem próby tym bardziej skutecznego zainteresowania odbiorców, nauczycieli i uczniów, wychowawców i adeptów wychowania, a także rodziców, do których kierowany jest ten przekaz. 

Wśród wartości, z jakimi człowiek styka się codziennie, można wymienić wszystko, co wydaje mu się odpowiednie, stosowne, naprawdę cenne. W zależności od filozoficznej kategoryzacji (unormowania, taksonomii) pojęcia, za Arystotelesem wyróżniamy wartość dobra jako transcendentalną cechę bytu ludzkiego. Wartość estetyczna, logiczna czy moralna jest przecież następstwem wyboru i działania człowieka. Wyboru i odpowiedzialności przed Bogiem, sobą, przed drugim człowiekiem. W tym wypadku podziękowanie za wartości i opis programu dydaktycznego, opartego na pewnikach należących do aksjologii chrześcijańskiej, odnoszą się do wartości moralnych. By dobro mogło się rozwinąć w człowieku jako podmiocie wychowania, niezbędne są dziś zróżnicowane pomoce dydaktyczne. Płyta zawiera stałe zespoły tekstów, należące do dziedzictwa Pisma Świętego, nauczania Kościoła i świadectwa nauki bł. Jana Pawła II. Prócz tego inne przykłady, wskazania, obrazy czy filmy – prowokujące czasami do dyskusji, tym niemniej, bez niejasności wobec tego, czym jest natura człowieka, jak powinien on rozwijać swe talenty, zdolności. W założeniu autora wskażmy myśl, zwróconą do młodych ludzi, iż warto okazywać wdzięczność w dążności do prawdy. Za to, co w stworzonym świecie zastali  czy zastają. Za wysiłek nauczycieli, wychowawców, katechetów. Za to, że ów świat mogą i powinni w sposób twórczy przemieniać, czyniąc go piękniejszym i lepszym.