Kongres “Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”

Opublikowano: 14 marca 2013 r.
14 marca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

banerTrzydniowy kongres międzynarodowy Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, organizowany we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbędzie się w dniach 15-17 marca 2013 r. Ideą kongresu jest integracja działań wspierających i chroniących małżeństwa i rodziny. Wśród poruszonych zagadnień będą dotyczące ideologii gender, znaczenia rodziny dla wychowania dziecka, jej wartości dla narodu i społeczeństwa, zagrożeń takich jak alkoholizm, rozłąka spowodowana migracją zarobkową jednego z rodziców etc. Zaprezentowane zostaną działania podejmowane na rzecz rodziny w Europie Zachodniej, jak również w Rosji czy na Białorusi. W pierwszym dniu trwania kongresu zostanie wręczony dr Wandzie Półtawskiej medal FIDES ET RATIO, której wystąpienie będzie poświęcone tematowi Czym jest prawdziwa miłość.

pdf Plakat.pdf
pdf Program.pdf