Międzynarodowy Kongres Rodziny 15-17 marca 2013

Opublikowano: 19 marca 2013 r.

Z inicjatywy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio i we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II został zorganizowany Międzynarodowy Kongres Rodziny. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego stał się miejscem spotkania i wymiany poglądów gości z 11 krajów (Białorusi, Ukrainy, Rosji, Szwajcarii, Niemiec, Anglii, Francji, Słowacji, Węgier, Polski i Włoch) i ponad 570 uczestników. Podczas pierwszego dnia trwania kongresu można było uczestniczyć w dwóch panelach: Troska o integralnie rozumiany rozwój i zdrowie rodziny oraz Problemy rodzin emigracyjnych i dotkniętych rozłąką, w którym wzięli udział duszpasterze oraz przedstawiciele i działacze organizacji polonijnych. Dyrektor Instytutu ks. dr Zdzisław Struzik na pierwszym panelu zaprezentował temat Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie oraz poprowadził drugą część spotkania z udziałem ks. dra hab. Stanisława Białego, ks. prof. UKSW Jana Bieleckiego, prof. UKSW Kazimierza Zabłockiego, dr Karoliny Pietruk i dr Małgorzaty Słowik. Sesja popołudniowa rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. abp Henryk Hoser. Ważnym momentem było wręczenie medalu Fides et Ratio dr Wandzie Półtawskiej. Drugi dzień poświęcony był znaczeniu rodziny dla rozwoju osoby i życia społecznego oraz rodzinie jako najsilniejszej ochronie przed zagrożeniami. Ostatni dzień kongresu dedykowany był rodzinie jako nadziei ludzkości. Zaprezentowano również sytuację rodzin w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi i w Europie Zachodniej. Podczas trwania kongresu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz publikacjami, które zostały zaprezentowane przez organizacje, instytuty, stowarzyszenia działające na rzecz rodziny w Polsce oraz wymiany opinii podczas nieformalnych spotkań. W imieniu organizatorów kongresu oraz wszystkich uczestników pani prof. UKSW Maria Ryś oraz dr Grażyna Koszałka wystosowały list do Ojca Świętego Franciszka, w którym poinformowały o zamiarze zorganizowania sympozjum o znaczeniu przebaczania w budowaniu Cywilizacji Miłości, a także napisały, iż „naszym gorącym pragnieniem jest, aby powstała ogólnoświatowa Watykańska Telewizja, która będzie służyć drogom Nowej Ewangelizacji. W inicjatywę działania tej telewizji włączy się wiele środowisk na świecie, które już przygotowują odpowiednie materiały filmowe. Pragniemy zapewnić Waszą Świątobliwość o naszej gorącej modlitwie i o stałej gotowości wspierania we wszystkich działaniach. Pragniemy także prosić Waszą Świątobliwość o Ojcowskie Błogosławieństwo na każdy trud budowania Cywilizacji Miłości, dla nas, dla naszych rodzin, dla tych, których kochamy i dla tych, których kochamy za mało”.

mt_gallery: