Dział współpracy zagranicznej – sprawozdanie za 2012 r.

Opublikowano: 22 marca 2013 r.
Kategorie: Aktualności · Działy
22 marca 2013 | Kategorie: Aktualności, Działy

Jan Paweł II odwiedził z wizytą apostolską Argentynę w 1982 i 1987 r. Z inicjatywy Instytutu Papieża Jana Pawła II w lipcu 2012 r. została przeprowadzona kwerenda biblioteczna i archiwalna oraz zebrano materiał fotograficzny w:

 • archiwum i bibliotece im. Ignacego Domeyki w Domu Polskim w Buenos Aires
 • archiwum kurii archidiecezjalnej w Buenos Aires
 • archiwum i biblioteka Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie w Martin Coronado
 • sanktuarium maryjne w Luján
 • Biblióteca del Congreso w Buenos Aires
 • archiwum Konferencji Biskupów Argentyńskich (CEA)
 • archiwum kurii archidiecezjalnej w Corrientes
 • archiwum archidiecezjalne w Salta
 • Biblióteca Provincial w Salta
 • archiwum gazety lokalnej „Gaceta” w Tucumán
 • biblioteka Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino w Tucumán
 • archiwum kurii archidiecezjalnej w Cordobie.

Nawiązano współpracę z lic. Marco Gallego z Cátedra Juan Pablo II na Pontifica Universidad Católica Argentina w Buenos Aires. Spotkanie z historykiem o. Antonim Herkulanem Wróblem, dyrektorem tamtejszej biblioteki i archiwum oraz z dyrektorem tej placówki o. Jerzym Jackiem Twarogiem odbyło się w Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Dzięki uprzejmości osób pracujących w telewizji archidiecezjalnej Canal 21 zbiory Instytutu wzbogaciły się o film z pielgrzymki Ojca Świętego do Argentyny w 1987 r.

Wszystkie materiały znajdują się w archiwum i bibliotece Instytutu Papieża Jana Pawła II i są dostępne dla osób zainteresowanych.

mt_gallery:

Dnia 19 grudnia 2012 r. została zorganizowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Sekcję Dogmatyczną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie międzynarodowa konferencja doktorantów i młodych naukowców na temat Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II. Wśród uczestników byli dwaj doktoranci z Rzymu, studiujący na papieskich uniwersytetach. Ks. mgr Tomasz Drożyński z Pontificia Università Gregoriana wygłosił referat Twórcza podmiotowość a Kościół w świecie współczesnym. Filozoficzne implikacje Vaticanum II w świetle „Exsistenz and Aggiornamento” Bernarda Lonergana, zaś ks. mgr Jacek Sosnowski z Pontificia Università Lateranense przedstawił temat Od współpracy do współodpowiedzialności. Wierni świeccy w realizacji posłannictwa Chrystusa i wypełnianiu misji Kościoła w świecie.

{youtube}GrjSjfAruUk{/youtube}

{youtube}4A4Ni04idiw{/youtube}