Kreatywny nauczyciel

Opublikowano: 25 marca 2013 r.

logoNajbliższa przyszłość dla edukacji w Unii Europejskiej (kierunki działań nakreślone do 2020 r.) wiąże się z ukierunkowaniem wychowania na kształtowanie wśród uczniów umiejętności zachowania oryginalnych idei niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia i wynikających stąd trudności. Kreatywność wśród nauczycieli i uczniów będzie więc jedną z najbardziej wymaganych w najbliższej przyszłości.

„Kreatywny nauczyciel” to cykl warsztatów wspierających kulturotwórczą funkcję szkoły. W ich realizacji wspiera nas Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział Siedlce.

pdf Zaproszenie, plan.pdf

Pozostałe aktualności

Koncert “Święci” w wykonaniu Marcina Stycznia

3 grudnia 2022 r. o godz. 19.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się koncert Marcina Stycznia z zespołem pt. „Święci”. Organizatorami koncertu są Instytut Papieża Jana Pawła II i Parafia Opatrzności Bożej.

czytaj dalej