Marzec w Bibliotece

Opublikowano: 27 marca 2013 r.
27 marca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Na bieżąco pracownicy Biblioteki zajmowali się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. Zakupiono kilkadziesiąt woluminów z nauczania Jana Pawła II, a także książki z takich dziedzin jak: psychologia, pedagogika, teologia oraz literatura dla dzieci i młodzieży. Pracownicy zajmowali się również opracowaniem formalnym i rzeczowym zakupionych niedawno kilkudziesięciu audiobooków.

Przeprowadzono kwerendy wynikające z poszukiwań pracowników IPJPII oraz czytelników spoza Instytutu. Prowadzono także działalność informacyjną o zasobach własnych i innych bibliotek.

Zinwentaryzowano 144 woluminy wydawnictw ciągłych. Pochodzą one z prenumeraty i z darów. Po wprowadzeniu do systemu MAK zostały udostępnione czytelnikom.

Prowadzono prace nad przygotowaniem materiałów źródłowych, służących opracowaniu tekstów „Drogi krzyżowej” w oparciu o nauczanie błogosławionego Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W bibliotece, w dniu 23 marca, zorganizowano spotkanie pt.” Zróbmy wielkanocną palmę”.

Wspólnie z rodzicami dzieci tworzyły palmy, słuchały czytanych książek i malowały kolorowanki świąteczne.

Przygotowano do wysyłki egzemplarz obowiązkowy oraz nowości wydawnicze dla bibliotek  i instytucji objętych wymianą międzybiblioteczną.