Marzec w Dziale wydawniczym

Opublikowano: 28 marca 2013 r.
28 marca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Już niedługo ukażą się konferencje przygotowywane na Misję Warszawy 2012-2015. Zostały one zaplanowane jako pomoc w przybliżaniu wielu wartości, jakie propagował Jan Paweł II. Przewidziane są tematy dla różnych grup wiekowych: malutkich dzieci, klas szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, studentów, narzeczonych, małżonków, osób starszych. Poszczególne zagadnienia rozpatrywane są według trzech aspektów: wartość życia, wartość Kościoła i wartość rodziny.

W sensie ogólnym podmiotem konferencji jest człowiek: poznawanie własnego ja i poznanie drugiego człowieka traktowanego jako dar.

Konferencje opierają się na założeniach filozoficznych, psychologicznych (psychologia rozwojowa dziecka) i dydaktycznych, zawartych m.in. w Konstytucji RP, dokumentach Kościoła Katolickiego, literaturze fachowej (dydaktycznej i wychowawczej), a ponadto na dobrej praktyce pedagogicznej. Tematy związane są z wartościami ogólnoludzkimi: filozoficznymi, intelektualnymi, moralnymi i informacyjnymi, niezbędnymi do odkrywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

Publikacja zawiera praktyczne rady, jak efektywnie prowadzić zajęcia. Są to propozycje przeprowadzenia danego tematu, ale nie trzeba się ich sztywno trzymać – własna inwencja, doświadczenie i pomysłowość jeszcze lepiej wpłyną na tok zajęć. Dodatkowym atutem tej publikacji będzie rozbudowana bibliografia.

Konferencje będą pomocą i inspiracją nie tylko dla katechetów. Można je wykorzystać w pracy z każdym programem i podręcznikiem metodycznym. Ze względu na wagę poruszanych kwestii mogą okazać się świetną pomocą także dla nauczycieli – wychowawców.