Konferencja „Jan Paweł II a bezpieczeństwo narodowe”

Opublikowano: 15 kwietnia 2013 r.
15 kwietnia 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Akademia Obrony Narodowej oraz Instytut Papieża Jana Pawła II wspólnie zorganizowały konferencję naukową poświęconą sprawom bezpieczeństwa narodowego w świetle nauczania Jana Pawła. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie AON, 9 kwietnia br.

Uczestników konferencji w imieniu rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej przywitał prorektor ds. naukowych dr hab. Andrzej Glen. Po nim biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, mówiąc o uniwersalizmie w nauczaniu Jana Pawła II, zwrócił uwagę na odwagę, jaką wykazała się uczelnia, otwierając się na myśl papieską w temacie bezpieczeństwa narodowego. Później, metodologiczne założenia konferencji przedstawił pokrótce dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, płk dr hab. inż. Maciej Marszałek.

W pierwszej części, wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się tak znamienici goście, jak nuncjusz apostolski, abp Celestino Migliore, sekretarz stanu oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego, prof. Władysław Bartoszewski oraz były marszałek i wicemarszałek, poseł na Sejm RP dr Józef Zych. Arcybiskup nuncjusz naświetlił stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec współczesnych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Po nim głos zabrał prof. Władysław Bartoszewski, który przedstawił zależność pomiędzy bezpieczeństwem świata a problemem zrównoważonego rozwoju.  O stanowisku Jana Pawła II wobec procesu integracji europejskiej mówił poseł na Sejm, dr Józef Zych, zaś wirtualnym wystąpieniem konferencję uświetnił także Krzysztof Zanussi. Reżyser podkreślił duże znaczenie poszukiwania odpowiedzi u Jana Pawła II na pytania o autentyczną chrześcijańską postawę wobec spraw bezpieczeństwa narodowego, a także podzielił się ze słuchaczami krótką refleksją na temat wpływu wartości obecnych w nauczaniu papieskim na standardy życia publicznego. 

W drugiej i trzeciej części konferencji, prowadzonej przez płk. dra hab. Tomasza Kośmidra i ks. dra Cezarego Smuniewskiego, swoje referaty prezentowali naukowcy z kilku polskich uczelni. Wśród poruszanych obszarów tematycznych znalazły się takie zagadnienia, jak: wkład papieskich orędzi pokojowych w budowę stabilnej wspólnoty ludzkiej (dr Wojciech Gizicki, KUL), Jan Paweł II wobec wojny o Falklandy (dr Aleksandra Kusztal, Uniwersytet Opolski), papieskie nauczanie wobec terroryzmu (dr Beata Kosiba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Stolica apostolska w polityce Izraela (dr Anna Solarz, UW), wojna, pokój i bezpieczeństwo w chrześcijańskiej refleksji moralnej (płk dr hab. Tadeusz Szczurek, WAT), problematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II (ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, UKSW), czy „słuszna wojna” w kontekście V przykazania Dekalogu oraz nakazu miłości nieprzyjaciół (ks. dr Jan Bocian, Wyższe Seminarium Duchowne w Pieniężnie).

Krótką dyskusję po wystąpieniach prelegentów podsumował ks. dr Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, który podzielił się z uczestnikami refleksją na temat zagadnień wojny i pokoju w kontekście doświadczenia wieloletniej pracy w Ameryce Łacińskiej, a także zwrócił uwagę na potrzebę wychowywania – także w tym obszarze tematycznym – młodego pokolenia.    

mt_gallery: