Kard. Stefan Wyszyński, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie

Opublikowano: 9 maja 2013 r.

Antologia-okladki wwwDo rąk czytelników oddajemy drugie już wydanie publikacji:

Stefan Kardynał Wyszyński, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981.

Książka zawiera bogaty materiał źródłowy, który obejmuje okres ponad 60 lat posługi Prymasa. W publikacji znajdziemy artykuły kardynała Wyszyńskiego publikowane w prasie, homilie wygłaszane przy różnych okazjach, listy – wiele z tych tekstów ukazuje się drukiem po raz pierwszy. Czytelnik może na ich podstawie prześledzić, jak kształtowało się nauczanie Autora, m.in. na temat komplementarnych ról kobiety i mężczyzny w rodzinie, funkcji, jakie pełnią w społeczeństwie, czy potrzeby zdecydowanej polityki państwa mającej na celu wielowymiarową pomoc rodzinom wielodzietnym. W perspektywie zmian, które zaszły w rodzinie i społeczeństwie polskim w ostatnich 30 latach, analizy Sługi Bożego okazują się być profetyczne.

Publikacja zawiera również aneks z tematycznie dobranymi listami pasterskimi Episkopatu Polski z lat prymasostwa kardynała Wyszyńskiego oraz szczegółowe indeksy ułatwiające czytelnikowi zainteresowanemu tematem korzystanie z książki. Całość dostępna jest również w wersji CD, która zawierają aktywne hiperlinki pomagające w wyszukiwaniu haseł.

Wyczerpanie się pierwszego nakładu i konieczność drugiego wydania książki świadczą, że jest to pozycja, której niewątpliwie brakowało dotychczas czytelnikom.