Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie – konferencja naukowa

Opublikowano: 3 czerwca 2013 r.
3 czerwca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

29 maja w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się konferencja naukowa pt. „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie”. Głównym prelegentem był przebywający z wizytą w Polsce Jego Eminencja kard. Béchara Boutros Raï, maronicki patriarcha Antiochii. Kardynał opowiedział o sytuacji chrześcijan Kościołów Bliskiego Wschodu w perspektywie Kościoła powszechnego. Wymienił trzy główne wyzwania, przed jakimi obecnie stoją chrześcijanie: coraz trudniejsze współistnienie z islamem wynaturzonym przez wzrost fundamentalizmu, nierozwiązany problem podwójnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy izraelsko-arabskiego oraz brak bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego.

Jak zaznaczył patriarcha Antiochii, chrześcijanie żyjący na Bliskim Wschodzie od wieków podejmują i wciąż chcą podejmować dialog islamsko-chrześcijański. Jest to, jak powiedział, „dialog życia i dialog dokonujący się w życiu”. Chrześcijanie i muzułmanie są razem w szkole, w urzędzie, na uniwersytecie, w rodzinie. To współistnienie ma swoje problemy (podobne jak małżeństwo dwóch różnych osób), ale jest możliwe. Daje szansę, jak zaznaczył kard. Raï, na życie we wzajemnym ubogacaniu się innością, wartościami, jakie niosą te dwie religie. Przykładem może być tu Liban, wyróżniający się na tle innych państwa arabskich; kraj w którym szczególną nadzieję pokładał Jan Paweł II.   

Obecna destabilizacja i związane z nią zagrożenie dla chrześcijan, jak zauważył patriarcha Antiochii, pogłębia się niestety w związku z działaniami zbrojnymi i wspieraniem ugrupowań fundamentalistycznych. Kardynał Raï w imieniu chrześcijan Bliskiego Wschodu wzywał do zaprzestania działań zbrojnych i poszukiwania wyłącznie pokojowych rozwiązań. Wystąpienie głównego prelegenta wywołało żywe reakcje słuchaczy, wyrażające poparcie dla koncepcji pokojowego rozwiązywania konfliktów, ale też pytania dotyczące konkretnych oczekiwań chrześcijan żyjących w regionie Bliskiego Wschodu wobec Zachodu.

Referat patriarchy Antiochii poprzedziły wystąpienia polskich naukowców zajmujących się sytuacją i historią chrześcijańskich Kościołów Bliskiego Wschodu. Wśród nich znaleźli się: ks. prof. Józef Naumowicz, ks. prof. Krzysztof Kościelniak, dr Marta Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego, Michał Murkociński z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz red. Grzegorz Polak.

Konferencja zorganizowana została przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Eminencja Ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. W konferencji uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i premier Tadeusz Mazowiecki; wśród uczestników znalazła się również delegacja Instytutu Papieża Jana Pawła II.

mt_gallery: