Maj w Bibliotece Instytutu Papieża Jana Pawła II

Opublikowano: 4 czerwca 2013 r.
4 czerwca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Prowadzone były prace związane z opracowaniem artykułów z czasopism z prasy światowej związanych z podróżami apostolskimi Jana Pawła II w Argentynie, Boliwii oraz Paragwaju.

Zinwentaryzowano 145 woluminów wydawnictw ciągłych. Pochodzą z prenumeraty z firmy kolportażowej Garmond Press. Po wprowadzeniu do systemu MAK zostały udostępnione czytelnikom.

Pracownik Biblioteki uczestniczył  w seminarium poświęconym najnowszym trendom światowego bibliotekarstwa. Zorganizowane zostało przez OCLC oraz Bibliotekę Narodową.

Przygotowano do wysyłki wydawnictwa zwarte wydane przez nasz Instytut w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Po przeprowadzeniu monitoringu rynku wydawniczego sporządzono listę wydawnictw zwartych do zakupu w ramach projektu nr 11/2013. Zakupiono kilkadziesiąt woluminów książek. Są to biografie, poradniki językowe, książki dla dzieci nagrodzone przez IBBY, słowniki oraz literatura z takich dziedzin jak: filozofia, historia Kościoła, poradnictwo rodzinne. Wszystkie tytuły zostały wprowadzone do inwentarza i systemu MAK.

Przygotowano kilkanaście kwerend dla czytelników zewnętrznych oraz pracowników Instytutu.

W maju testowano nowy program biblioteczny Mak+.

mt_gallery: