Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II

Opublikowano: 4 czerwca 2013 r.
4 czerwca 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

W czerwcu ukaże się publikacja pt. Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, pod red. ks. dr. Zdzisława Struzika.

Sobór Watykański II to ostatni, jak dotąd, sobór w Kościele katolickim, otwarty 11 października 1962 przez papieża Jana XXIII, zakończony 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach chrześcijaństwa XX wieku. Spowodował dużo zmian w Kościele katolickim, dlatego wprowadzono nawet podział na Kościół „przedsoborowy” i „posoborowy”.

Książka to zbiór referatów doktorantów i doktorów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Przygotowywana publikacja jest w całości poświęcona wpływowi soboru na nauczanie Jana Pawła II. Tematyka dotyczy zagadnień szczegółowych, takich jak: personalizm w relacjach małżeńskich i rodzinnych, odnowa liturgiczna, współpraca teologii z innymi dziedzinami nauki, nowa ewangelizacja, zadania teologów w świecie współczesnym.