Warsztaty “Kreatywny nauczyciel”

Opublikowano: 10 czerwca 2013 r.

00W sobotę 8 czerwca odbył się ostatni z cyklu warsztatów „Kreatywny nauczyciel” realizowany we współpracy Instytutu z MSCDN Siedlce.

Tym razem na warsztacie plastycznym nauczyciele zajmowali się:

– rolą nauczyciela w realizacji imprez kulturalnych na terenie szkoły;

– inspirowaniem dzieci kulturą poprzez rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów;

– współpracą z rodzicami i instytucjami lokalnymi w prowadzeniu imprez kulturalnych;

– wpływem wartości kulturalnych na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży;

– rolą środowisk sprzyjających rozwojowi kultury: teatry, muzea, domy kultury, biblioteki, galerie, placówki edukacji pozaszkolnej;

– propozycją uroczystości szkolnych i ich oprawą artystyczną i estetyczną;

– wykonaniem elementów dekoracyjnych na uroczystości szkolne;

– wykonaniem prac artystycznych z zakresu: lalkarstwa, malarstwa, rysunku, rękodzieła artystycznego, origami modułowe i kołowe, rzeźba , witraże, bibułkarstwo itp.