Sympozjum “Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”

Opublikowano: 3 listopada 2013 r.

 

Plakat

Serdecznie zapraszamy na sympozjum

 

“Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”,

które odbędzie się 16 listopada 2013 r., w Auli Schumana

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3

 

PROGRAM:

8.30 Msza Święta – homilia Ks. Abp Henryk Hoser

9.45 Rozpoczęcie – Słowo wprowadzające: Ks. prał. dr Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II

I. LUDZKA PŁODNOŚĆ – DAR CZY ZAGROŻENIE?

Prowadzenie: Ks. prał. dr Zdzisław Struzik

10.00 Dar ludzkiej płodności – Ks. Abp Henryk Hoser

10.30 Seks a płeć. Ideologia gender. Założenia i praktyka  – mgr Małgorzata Walaszczyk, Warszawa

11.00 Nurt ekologiczny i antyekologiczny w edukacji seksualnej młodzieży – mgr Teresa Król, Kraków

11.30-12.00 Przerwa kawowa

II.  NATURALNE PLANOWANIE RODZINY CZY ANTYKONCEPCJA?

Prowadzenie: prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

12.00 Czy antykoncepcja jest nieszkodliwa? – prof. dr hab. med. Bogdan Chazan, Warszawa

12.30 Różnice pomiędzy antykoncepcją i naturalnym planowaniem rodziny  prof. KUL, dr hab. Urszula Dudziak, Lublin

13.00 DYSKUSJA

13.30-14.30          przerwa obiadowa

III.      IN VITRO CZY NAPROTECHNOLOGIA

Prowadzenie: dr Bożena Bassa

14.30 Problemy bioetyczne ingerencji medycznych zaburzających genetyczne i epigenetyczne  uwarunkowania  rozwoju człowieka – prof. dr hab. med. Alina Midro, UM Białystok

15.00 NaProTECHNOLOGY  – czym jest i dlaczego o niej tak mało się mówi – dr Irena Grochowska, Warszawa

15.30-16.00 Przerwa kawowa

IV. POSTAWY WOBEC DARU ŻYCIA

Prowadzenie: dr Irena Grochowska

16.00 Dar życia – darem od Boga – ks. prof. Piotr Mazurkiewicz Papieska Rada ds. Rodziny,  Rzym

16.30 – Od kiedy rozpoczyna się życie ludzkie

Rozważania teologa  – Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Warszawa

Rozważania biologa i filozofa – mgr Marzena Zajączkowska, doktorantka WFCH UKSW

17.300 Zespoły postaborcyjne – prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

18.00 DYSKUSJA

 

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy:

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Instytut Papieża Jana Pawła II

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH, UKSW

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

 

pdf Plakat.pdf
pdf Program.pdf