Plan pracy biblioteki na styczeń 2014

Opublikowano: 9 stycznia 2014 r.
9 stycznia 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

1. Przygotowanie kolejnych projektów i zadań na rok 2014;
2. Opracowanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych (zakupy i dary);
3. Podsumowanie stanu wykonania zadania „Prenumerata czasopism”;
4. Rozpoczęcie cyklicznych spotkań dla najmłodszych czytelników;
5. Praca z czytelnikami – przygotowywanie kwerend na określone tematy, realizacja wypożyczeń dla czytelników zewnętrznych;
6. Import rekordów z katalogów MAK do MAK+;
7. Praca przy projekcie „Zaczytani” – podsumowanie i przekazanie zebranych darów;
8. Wysyłka publikacji w ramach wymiany międzybibliotecznej;
9. Sporządzenie corocznych sprawozdań i raportów.