Filmy z sympozjum „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”

Opublikowano: 24 stycznia 2014 r.

W styczniu Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej IPJPII zakończył montaż siedmiu filmów, zarejestrowanych podczas sympozjum pt. „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”, które odbyło się 16 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Powstały filmy, dokumentujące wystąpienia takich naukowców i ekspertów jak:

• ks. dr Zdzisław Struzik, który wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji,

• prof. dr hab. med. Bogdan Chazan („Czy antykoncepcja jest nieszkodliwa?”),

• mgr Teresa Król („Nurt ekologiczny i antyekologiczny w edukacji seksualnej młodzieży”),

• ks. prof. Piotr Mazurkiewicz („Dar życia – darem od Boga”),

• ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak („Od kiedy rozpoczyna się życie ludzkie? Rozważania teologa”),

• prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś („Zespoły postaborcyjne”).

Ostatni, siódmy film jest zapisem dyskusji podsumowującej i zamykającej sympozjum.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wymienionymi wcześniej filmami na stronie:http://www.rodzina.ipjp2.pl/konferencje

mt_gallery: