Stefan Kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, tom 12, Warszawa 2014

Opublikowano: 27 stycznia 2014 r.
27 stycznia 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Wydawnictwa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo ukazał się 12 tom Dzieł zebranych kardynała Stefana Wyszyńskiego. Edycja niniejsza obejmuje zbiór tekstów zachowanych z okresu od stycznia do maja 1964 r. Rozpoczyna ją kazanie noworoczne „O cudowna przemiano…”, wygłoszone w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Tom 12, obszerniejszy aniżeli wcześniejsze (544 s. druku), wieńczy Posłowie Iwony Czarcińskiej. Prócz tego na końcu znalazły się Wykaz ważniejszych skrótów, Noty biograficzne, Charakterystyczne cytaty biblijne i zwroty z tekstów liturgicznych używane przez Autora, a także Indeksy.

mt_gallery: