Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

Opublikowano: 16 kwietnia 2014 r.
16 kwietnia 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

W dniach 7 i 8 kwietnia pracownik Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II uczestniczył w szkoleniu pt. „Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych”, które zorganizowała Biblioteka Narodowa.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: materiałoznawstwo i technologię zbiorów dawnych; udostępnianie i ochronę w czasie ekspozycji; przechowywanie nabytków oraz czynniki niszczące zbiory biblioteczne.

Zwiedziliśmy, razem z pracownikami innych bibliotek, Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, gdzie dowiedzieliśmy się o budowie książki historycznej oraz o rodzajach podłoży (pergamin, papier czerpany). W Zakładzie-Laboratorium Konserwatorskim Zbiorów Bibliotecznych zapoznaliśmy się z badaniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, metodami suszenia książek oraz ich dezynfekcji. W Zakładzie Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych zaprezentowane zostały metody konserwacji druków, gazet i dokumentów z XIX i XX wieku. Tu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób prowadzi się dokumentację opisową i fotograficzną obiektów, poddawanych konserwacji i odkwaszaniu. W Oddziale Magazynów Bibliotecznych poznaliśmy natomiast podstawowe zasady przechowywania zbiorów, sposób ich układania na półkach, a także czynniki, na jakie w różnych sytuacjach narażone są obiekty biblioteczne.